Werkzaamheden

Periodiek onderhoud

Na een goede voorjaarsbeurt is het zaak de banen gedurende het tennisseizoen in een optimale toestand te houden.
Ook hierin kunnen wij voorzien. Hierbij is aandacht voor:

Constante egalisatie.
Correctie van de hoogteligging van de belijning.
Machinaal afslepen van de banen.
Correctie van de gravelhuishouding
Effectieve mos-,algen en onkruidbestrijding


De opdrachtgever kan er voor kiezen het volledige onderhoud aan ons uit te besteden, of enkel ter ondersteuning van het vrijwillige kader een deel hiervan door ons te laten uitvoeren.Hierbij denken wij aan werkzaamheden waarvoor bepaalde machines, hulpmiddelen of technieken nodig zijn. Door Ace Tennisservice hierbij te betrekken, hoeft de vereniging niet te investeren in materialen of machines die slechts enkele keren per jaar worden ingezet.

 

Tevens bieden wij,  los van een overeenkomst voor periodiek onderhoud,  effectieve mos en algenbestrijding aan.
Kijk hiervoor in de rubriek mosbestrijding